Да посадим дърво

Да посадим дърво

 • Client: BuildingX
 • Status: In Progress
 • Location: Mountain View CA 94043
 • Building Area: Approx: 330,000 m2

Организираме засаждане на дървета.

Защо?

Хилядите години човешка цивилизация по нашите земи са довели до унищожението на голяма част от естествените горски масиви, покривали някога територията на страната ни. Запазили са се много малко от така важните за биоразнообразието крайречни гори, стари, вековни дъбрави, характерните за дадени райони дървесни видове.

Зачестилите природни бедствия и човешката дейност в днешно време продължават да намаляват горските площи в България. Естествените възстановителни сили на гората не успяват да противостоят и компенсират темпото, с което ние я консумираме и пожарите я унищожават, а урбанизацията и влошената екологична обстановка я увреждат.

Здравословния живот е немислим без да правим добро.

Ако искате да изглеждате добре трябва да сте добри. Затова да посадим дърво.

 • Ще осигурим материали – кирки, лопати, ако се налага тор.
 • Ще организираме къде.
 • Ще поговорим за чистия въздух (ако водите децата си ще им обясним за фотосинтезата и защо са необходими дърветата)
 • Ще поговорим за растителната храна в менюто ни.

Още

Да посадиш дърво е поставянето на ново начало.

 • Дървото символизира вечността и непрекъснатият кръговрат на живота.
 • Дървото е символ на сила, дълголетие, просперитет.
 • „Толкова ви е страх да не направите грешка… защото, ако сте свободни, естествено, ще направите някоя грешка. Но запомнете, това е начин на живот. Много пъти ще падате. Няма нищо лошо. Изправете се отново и се научете да не падате. Бъдете по-бдителни. Ще направите грешки, но не повтаряте същите грешки отново. Така човек помъдрява. Така човек става индивид, горд като кедрово дърво израснало на високо, достигнало звездите.”