Диетата ви за релеф може да се провали, ако не знаете всичко за калия

Диетата ви за релеф може да се провали, ако не знаете всичко за калия

Какво е калий?  Калият   е един от   електролитите , т.е. минерални съединения, които могат да провеждат електричество при разтваряне във вода. Електролитите винаги образуват пари; положително заредените молекули, като натрий или калий, винаги са